כתב העת דפים למחקר בספרות

ייחודו של דפים למחקר בספרות הוא בכך שהוא משלב בתוכו הן מחקרים בתחום הספרות העברית והן בתחום ספרות העולם, ומבטא בכך את מבנהו הייחודי של החוג שהצמיח אותו. מתפרסמות בו עבודות מחקר בכל תחומי הספרות העברית, הכללית וההשוואתית: תיאוריה, פואטיקה, תולדות הספרות וכן אינטרפרטציות של יצירות בעברית, ביידיש ובכל לשון. שעריו של כתב העת פתוחים לכל חוקר ספרות בארץ ובעולם. במקרים מיוחדים אף נשקל פרסומם של מאמרים הנכתבים בידי חוקרים מדיסציפלינות אחרות המשיקות לתחום הספרות.

מערכת דפים למחקר בספרות (סדר א-ב)
פרופ' חיה בר יצחק
ד"ר שחר ברם
פרופ' יוסף טובי
ד"ר ורד לב כנען
פרופ' דניס סובולב
פרופ' גבריאל צורן
פרופ' חיה שחם
פרופ' דינה שטיין
ד"ר הדי שייט

 עורכי דפים למחקר בספרות בעבר:

 ד"ר שלום לוריא – מייסד ועורך ראשון ז"ל
 ד"ר שלמה יניב ז"ל
 פרופ' צפורה כגן
-------------------
הנחיות למחברים

מפתח לכרכים 1 - 10
מפתח לכרך 11
מפתח לכרך 12
מפתח לכרך 13
מפתח לכרכים 14-15
מפתח לכרכים 16-17
מפתח לכרך 18
מפתח לכרך 19

דפים למחקר בספרות

כרך 20 ספרות ילדים וילדוּת בספרות

יצא לאור

להלן רשימת המאמרים


עתיד לצאת בקרוב

כרך 21: פאול צלאן: שירה, פילוסופיה ותרגום