מזכירות החוג,ראש חוג ויועצים

ראש החוג תשע"ט: פרופ' דניס סובולב
מיקום: מגדל אשכול קומה 18, חדר 1810 (כניסה דרך מזכירות החוג 1808)
שעות קבלה: בתיאום מראש במייל בלבד
טלפון לתיאום 04-8288356 פנימי: 8536
דוא"ל: dennissobolev@hotmail.com

יו"ר הועדה החוגית לדוקטורט : פרופ' דינה שטיין
מיקום: מגדל אשכול קומה 18, חדר 1806
טלפון לתיאום: 04-82401848 פנימי: 2184
דוא"ל: dstein@research.haifa.ac.il
 

יו"ר הועדה החוגית ללימודי מ"א : פרופ' רות עמר
 ramar@research.haifa.ac.il


יועצת לימודי ב"א: 
ד"ר רוית ראופמן 

raufman1@013net.netעוזרת מנהלית לראש החוג: אורלי מיכאל
שעות קבלה: ימים א-ה שעות 10 - 12, לזמנים שונים יש לתאם מראש
חדר: 1808
טלפון: 04-8249564   פקס: 04-8249713
דוא"ל: omichael@univ.haifa.ac.il 

כתובת למשלוח דואר:
החוג לספרות עברית והשוואתית
הפקולטה למדעי הרוח
אוניברסיטת חיפה
שד אבא חושי 199
הר הכרמל 3498838