מזכירות החוג,ראש חוג ויועצים

ראש החוג : ד"ר רות עמר
מיקום: מגדל אשכול קומה 18, חדר 1810 (כניסה דרך מזכירות החוג 1808)
שעות קבלה: בתיאום מראש במייל בלבד
טלפון לתיאום 04-8288356 פנימי: 8536
דוא"ל: ramar@research.haifa.ac.il

יו"ר הועדה החוגית למ"א ודוקטורט : פרופ' דינה שטיין
מיקום: מגדל אשכול קומה 18, חדר 1806
טלפון לתיאום: 04-82401848 פנימי: 2184
דוא"ל: dstein@research.haifa.ac.il
 

יועץ לימודי תואר שני
ד"ר שחר ברם shahar.bram@gmail.com

יועצת לימודי תואר ראשון:  
ד"ר הדי שייט heddysh@gmail.com

עוזרת מינהלית לראש החוג: מיכל ליבסטר 
שעות קבלה: ימים א'-ה' בין השעות 10:00-12:00
חדר : 1808
טלפון: 04-8249564   פקס: 04-8249713
דוא"ל:  mliebst1@univ.haifa.ac.il

מזכירות נוסף: 04-8249574 פנימי: 3574


 

 כתובת למשלוח דואר:
החוג לספרות עברית והשוואתית
הפקולטה למדעי הרוח
אוניברסיטת חיפה
שד אבא חושי 199
הר הכרמל 3498838