מזכירות החוג,ראש חוג ויועצים

ראש החוג תשע"ח: פרופ' דניס סובולב
מיקום: מגדל אשכול קומה 18, חדר 1810 (כניסה דרך מזכירות החוג 1808)
שעות קבלה: בתיאום מראש במייל בלבד
טלפון לתיאום 04-8288356 פנימי: 8536
דוא"ל: dennissobolev@hotmail.com

יו"ר הועדה החוגית לדוקטורט : פרופ' דינה שטיין
מיקום: מגדל אשכול קומה 18, חדר 1806
טלפון לתיאום: 04-82401848 פנימי: 2184
דוא"ל: dstein@research.haifa.ac.il
 

יו"ר הועדה החוגית ללימודי מ.א. : ד"ר שחר ברם
shahar.bram@gmail.com

יועצת לימודי ב.א.: ד"ר רוית ראופמן 

raufman1@013net.netעוזרת מינהלית לראש החוג: מיכל ליבסטר 
שעות קבלה: ימים א,ג,ה בין השעות 10:00-12:00, ב,ד 14-15
חדר : 1808
טלפון: 04-8249564   פקס: 04-8249713
דוא"ל:  mliebst1@univ.haifa.ac.il 

 כתובת למשלוח דואר:
החוג לספרות עברית והשוואתית
הפקולטה למדעי הרוח
אוניברסיטת חיפה
שד אבא חושי 199
הר הכרמל 3498838