מידע לסטודנט

קורסים טפסים הנחיות ונהלים
קישור לאתר ארסמוס ישראל - תכניות לסטודנטים מצטיינים, חילופי סטודנטים בחו"ל ועוד
 
 
 
 
 
 
הנחיות להגשת תזה מאתר הרשות ללימודים מתקדמים
 
 
 
  נוהל בחינות וציונים - שנתון תשעו
תקנון לימודים אוניברסיטאי תשעו
  טופס בחינות חופפות  http://mt.haifa.ac.il/AMT-Publications/Shnatonim/LastShnaton/shnaton.pdf 
 
 
 
 
 
תקנון משמעת 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
קטלוג אוניברסיטה - חיפוש קורסים
 
 
 
 
 
    מלגות
 

 

 

קישורים