מבנה לימודים ותנאי קבלה - מידע כללי על החוג

בחוג לספרות עברית והשוואתית ניתן ללמוד עד לתואר שלישי, ראו פירוט באתר לפי תכניות לימודים
יש לקרוא את החומר העוסק בתכניות לתואר שני בנפרד לקבלת מידע מפורט