פרסומים: הקול השלישי – איכויותיה המרפאות של הספרות ואפשרויות היישום בדיאלוג הביבליותרפי הוצאת כרמל ירושלים rzoran2000
חותם האותיות – קריא הוזהות בדיאלוג הביבליותרפי הוצאת כרמל ירושלים 2009
צל, אבן שירים רישומים ותחריטים הוצאת פרדס חיפה 2012
קורסים:
בחוג לספרות מגמת יצירה: אינטרוספקציה של תהליכי הקריאה והכתיבה
במגמה לביבליותרפיה בפקולטה לחינוך:
1. מבוא התנסותי לביבליותרפיה
2. תעודת זהות טקטואלית
3. איכויות תרפויטיות של טקטס ספרותי