מפרי עטם של בוגרי התוכנית
ארוחת בוקר / חן מענית
אפרים כותב עצמו לדעת/ אהוד פדרמן
על הדרך / זהבי סיגל
יצהר/ניסינו
הילדה שבַמַרְאָה/ נרי אלומה
מזכירה/סיגל בן יאיר
גניבה/סיגל בן יאיר
שיר למישהו/סיגל בן יאיר
עיגול בתוך עיגול/טלי וייס
 
יצירות תלמידי התכנית לכתיבה יוצרת, תואר שני יוקראו במפגש סיום 
אסופה של יצירות תלמידי התכנית לכתיבה יוצרת, תואר שני 2011
אסופה של יצירות תלמידי התכנית לכתיבה יוצרת, תואר שני 2012
אסופה של יצירות תלמידי התכנית לכתיבה יוצרת, תואר שני 2013