קורסים

רשימת קורסי ב"א תשפ"ד

רשימת קורסי מ"א תשפ"ד 

קישור לקטלוג אוניברסיטאי

טפסים
אישור הצעה לעבודה אקדמית
בקשת דחייה במסירת עבודה מעודכן
הגשת עבודה סמינריונית - הצהרת מקוריות


הנחיות ונהלים

 

מלגות


קישורים
אגודת הסטודנטים

ארסמוס ישראל - תכניות לסטודנטים מצטיינים, חילופי סטודנטים בחו"ל ועוד

מערכת תדפיסים