ראש החוג תשפ"ג: ד"ר נטשה גורדינסקי
מיקום: מגדל אשכול קומה 18, חדר 1810 (כניסה דרך מזכירות החוג 1808)
שעות קבלה: בתיאום מראש במייל בלבד
טלפון לתיאום 04-8288184 פנימי: 58184
דוא"ל: ngordinsk@univ.haifa.ac.il

יו"ר הוועדה החוגית לדוקטורט: פרופ' דינה שטיין
מיקום: מגדל אשכול קומה 18, חדר 1806
טלפון לתיאום: 04-82401848 פנימי: 2184
דוא"ל: dstein@research.haifa.ac.il
 

יו"ר הוועדה החוגית ללימודי מ"א: פרופ' דניס סובולב

דוא"לdennissobolev@hotmail.com

יועצת לימודי ב"א: ד"ר רוית ראופמן 

דוא"לraufman1@013net.netעוזרת מנהלית לראש החוג: אורלי מיכאל
שעות קבלה: ימים א-ה שעות 12:00-10:00, לזמנים שונים יש לתאם מראש
חדר: 1808
טלפון: 04-8249564   פקס: 04-8249713
דוא"ל: omichael@univ.haifa.ac.il 

כתובת למשלוח דואר:
החוג לספרות עברית והשוואתית
הפקולטה למדעי הרוח
אוניברסיטת חיפה
שד אבא חושי 199
הר הכרמל 3498838