image002נולדתי בחיפה וסיימתי את בית הספר הריאלי שם. לאחר השרות הצבאי עברתי ללמוד בירושלים, שם סיימתי תואר ראשון בחוגים יוונית ופילוסופיה, ותואר שני בחוג לספרות השוואתית. את התואר השלישי עשיתי באוניברסיטת תל אביב בחוג לתורת הספרות הכללית בהנחיית פרופ' בנימין הרשב.
אני מלמד באוניברסיטת חיפה ברציפות למן שנת 1979. במהלך השנים לימדתי קורסים שונים בתחומי התיאוריה - תורת הספרות, תורת הפרוזה, תורת התרגום; בספרות עתיקה – דרמה ותיאטרון ביוון העתיקה, הפואטיקה והרטוריקה של אריסטו, הקומדיה של אריסטופנס, אווריפידס, האידיליה היוונית והאירופית; בספרות גרמנית – מיתוס וסיפור ברומנטיקה הגרמנית, שפה ועולם ביצירתו של קפקא; כמו כן אני מעביר במסגרת התוכנית לכתיבה יוצרת סדנאות בתרגום ספרותי.
פרסמתי ספרים ומאמרים על נושאים שונים בתחומי הספרות ההשוואתית, ביניהם על עיצוב המרחב בספרות, - טקסט עולם מרחב, תל אביב 1997; ועל הפואטיקה והרטוריקה האריסטוטלית, - מעבר לחיקוי: טקסט ואמנויות לשון במחשבה האריסטוטלית, תל אביב 2009.
תרגמתי מספר ספרים מגרמנית ומיוונית עתיקה, ביניהם הסהרורים של הרמן ברוך (1988) והרטוריקה של אריסטו (2002). כמו כן הוצאתי שני ספרי פרוזה מפרי עטי – מורד הזמיר, עם עובד, 1986; ואגס , תפוח וקינמון, שוקן 1995.

לינק לערך בוויקיפדיה:
http://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/01511.php
לינק למאמר אודות "מעבר לחיקוי": http://www.text.org.il/index.php?book=0904121

קורסים נבחרים:
דרמה ותיאטרון ביוון העתיקה
סדנה בתרגום ספרותי
סמינרים למ.א.
מרחב וזמן בסיפור
בין פואטיקה לרטוריקה
אידיליה ופסטורלה בספרות
מיתוס וסיפור ברומנטיקה הגרמנית
בין קומדיה לטרגדיה בעולם העתיק
שפה ועולם ביצירתו של קפקא