אזכורים על המחקר של פרופסור לריסה פיאלקובה באינציקלופדיה: