מהומור יהודי להומור ישראלי: מאפייניו וחשיבותו של ההומור המקומי  - הרצאה של ד"ר צפי זבה אלרן  

 תוכנית הרדיו "המעבדה" עם ד"ר צפי זבה אלרן- הומור יהודי וישראלי