קריאת יצירות של תלמידי התוכנית לכתיבה יוצרת. מנחה: טלי גל אפל

{AG}sof-shana-2015a{/AG}