מפגש ספר לכבוד ספרים חדשים:
ד"ר שחר ברם: הזמנים המתים, מראיינת: גל סלע
ד"ר ישראל המאירי: אש במדרון, מראיינת: נגה וייס
{AG}ms1-20-3-13{/AG}