בימת ספר עם אהרן שבתאי לרגל צאת תרגומו החדש של "האודיסאה" להומרוס. מנחה: ד"ר ורד לב כנען. 

{AG}BS-aharons{/AG}