הכנס הארצי לספרות ילדים:

דמות הילד בפוליטיקה
שירי הערש
אוטופיה
{AG}child-conf2014{/AG}