פורום מחקר 4.1.17
חיים דורצ'ין בנושא:   היסטוריוגרפיה שירית בקח למאיר ויזלטיר
מנחים: ד"ר לילך לחמן, ד"ר שחר ברם
יום ד' 22.3.17 בשעה 16:00 בצתפור ע"ש רבין, בניין רבין (קומה 9)