פורום מחקר 4.1.17
עפיף שליוט בנושא:  שילוב הלשון העברית והערבית בהפקות תיאטרון ישראליות: תפקידו ומאפייניו
מנחים: פרופ' גבריאל צורן ופרופ' ישראל המאירי
יום ד' 4.1.17 בשעה 16:00 בחדר 704, קומת 700, בניין ראשי