פורום מחקר 20.1.16
מאור ליסיה בנושא:  נקודת האל חזור: על שאלת הבחירה במוות או בחיים באפוס ההומרי
ובטרגדיה של סופוקלס
מנחה: פרופ' לריסה פיאלקובה
יום ד' 20.1.16 בשעה 16:00 מצפור ע"ש אביבה וסמי עופר מגדל אשכול