יום ד' בשעה 12:00 במגדל אשכול, קומה 18, חדר סמינרים 1821