פורום מחקר 21.1.15
גל סלע בנושא:  אופני קריאה הטרוטופיים בין חז"ל לש"י עגנון
מנחה: פרופ' לריסה פיאלקובה
יום ד' בשעה 16:00 ב'מצפור ע"ש אביבה וסמי עופר, קומה 30, מגדל אשכול