בשנים האחרונות אנו עדים לירידה תלולה במעמדם של תחומי הרוח והתרבות במערכת החינוך הישראלית. במרכז הכנס השנתי לספרות השוואתית יעמוד לדיון אחד מתחומי הדעת המובהקים של מדעי הרוח – הספרות. בכך, אנו מבקשים להשיב למרכז הדיון את השאלה אודות משמעותם של לימודי הספרות וזאת באמצעות התמקדות ב״שיעור הספרות״ כאירוע מכונן של דרמת לימוד המושתתת על יחסי המורה או המרצה לספרות עם תלמידיה-תלמידיו. אמנם בהגות הביקורתית של העשורים האחרונים הופיעה מדי פעם הפיגורה של שעור הספרות כמרחב של משמעות – למשל, בספרו הקלאסי של סטנלי פיש, 'האם יש טקסטים בשיעור הזה?', או כפעולה אתית בניסוחה של מרתה נוסבאום, או בכתיבתה המאוחרת של איב סדג'וויק על הממד האָפקטיבי והפרפורמטיבי של הפדגוגיה – אך היא לא זכתה עד כה לתיאורטיזציה נרחבת, ובכנס זה נשאף להעמיק במחשבה התיאורטית והפרשנית על פיגורה זו. הכנס מבקש לקבל הצעות להרצאות שתעסוקנה בייצוגי הארוע – שעור הספרות הכולל התנגדות, שיבוש, משיכה, קבלה, התמסרות, אווירה, שותפות ותהליכי טרנספורמציה. בין הנושאים: שעור הספרות בעת משבר, מורה הספרות כפיגורה ספרותית, משוררים וסופרים כמורי הספרות, ייצוגי שעורי ספרות בטקסט הספרותי והקולנועי, שיעור הספרות בהבט פוסטקולוניאלי, הערך או חוסר הערך של שעור הספרות. כמו כן, נבקש לייחד פאנל שיעסוק בנקודות מבט של מורי ספרות כעדויות והרהורים על שעור הספרות בעידן הניאו-ליברלי.
נשמח לראותכם,
ורד לב כנען ואיל בסן מארגני הכנס 
והחוג לספרות עברית והשוואתית
350686668 787822626133525 8153200173821132974 n