ברכות לד"ר ענת צור מהלאל בוגרת החוג שהוציאה לאור את ספרה:
Reading Freud’s Patients
Memoir, Narrative and the Analysand
ד"ר ענת צור מהלאל כתבה את המחקר שלה בהנחיית פרופסור ורד לב כנען מהחוג לספרות עברית והשוואתית.
כיום היא משמשת כעמיתת מחקר במכון בוצריוס באוניברסיטה.

https://www.routledge.com/Reading-Freuds-Patients-Memoir-Narrative-and-the-Analysand/Mahalel/p/book/9780367027155