לנוחיותכם להלן פרטי הקורסים שיתקיימו בסמסטר קיץ תש"פ:

להזכירכם, תקופת השינויים במערכת לסמסטר קיץ תתקיים בין ה-5.7.20 ועד ה-19.7.20.

תואר ראשון

           

מספר קורס

תיאור אירוע

שם מרצה

יום

התחלה

סיום

הערות

122.2043

גישות פסיכולוגיות לספרות עממית - קורס מתוקשב

ד"ר רוית ראופמן

     

קורס מתוקשב. מיועד לתלמידי שנה ב' וג'

122.3480

סמינר סיפורים אישיים כזאנר של ספרות עממית

פרופ' לריסה פיאלקובה

ד'

12:00

16:00

סמינר ב"א. הקורס יתקיים בין התאריכים 15.7 ל-9.9, ובנוסף יתקיימו עוד 4-5 מפגשים של 4 שעות כל אחד בתיאום מול הסטודנטים. מיועד לתלמידי שנה ג' אשר סיימו חובת אנגלית