תוכניות מיוחדות

 

תרבות ישראל-ספרות, מחשבה והיסטוריה

 

התוכנית לפילוסופיה וספרות

 

התוכנית לכתיבה יוצרת

 

תכנית בין–אוניברסיטאית — התמחות בלימודי רוסיה ומזרח אירופה

 

תואר ראשון משולב בספרות ולימודים רב תחומיים