דרך החוג ללימודים רב תחומיים

מטרות המקבץ: להקנות לתלמידים ידיעה והבנה בתחומים השונים של הפולקלור היהודי וההשוואתי - תרבות עממית, ספרות עממית, אמונות ומנהגים, אתנולוגיה, אתנוגרפיה ועוד.ליצור מפגש אינטרדיסציפלינרי בין תחומי הדעת השונים - ספרות, אמנות, היסטוריה, אנתרופולוגיה, חינוך ועוד. להכשיר תלמידים לעבודת שדה בתחום.

מבנה הלימודים: התלמיד יצבור 20 נקודות זכות כדלקמן:

4 נ"ז - מבוא לספרות עממית.
12 נ"ז - שיעורי בחירה
4 נ"ז - סמינריון