דרך החוג ללימודים רב-תחומיים
מטרות המקבץ להפגיש את התלמיד עם תולדות הדרמה והתיאטרון עם מרכיבי המדיום, אמצעיו ותחומי מפגשיו עם דיסציפלינות אחרות (ויזואליות, אקוסטיות ולשוניות),
ולהעניק לו כלים להתמודדות עם אמנות זו. המקבץ אינו מיועד להכשרה מעשית במקצועות התיאטרון.