התוכנית לכתיבה יוצרת המידע עדכני ל 2016-17

תאור התוכנית
התוכנית לכתיבה יוצרת מיועדת לתלמידים המעוניינים להרחיב את השכלתם האקדמית ולשפר את יכולת הכתיבה היצירתית.
מטרת התוכנית להקנות מיומנויות כתיבה ולשפרן, לפתח חשיבה יצירתית וקריאה ביקורתית, לעורר רגישות כלפי השפה ולסייע ביצירה באמצעות המדיום הלשוני.
התכנית מציעה התנסות בסדנאות יצירה בתחומים מגוונים: שירה, פרוזה, מחזאות ותרגום. התכנית מתקיימת במסלול ב' בלבד (מסלול עם פרויקט גמר)

תנאי קבלה
1.תואר ראשון בחוג ספרותי בציון 80 ומעלה בכל אחד משני חוגי הלימוד.
2. הצגת מועמדות באמצעות המייל: יש להגיש קו"ח עדכניים וכן 4-3 עמ' של קטעי כתיבה בפרוזה או בשירה .
3. מועמדים שכתביהם ימצאו ראויים, יוזמנו לראיון קבלה.
מועמדים ללא תואר ראשון בספרות העומדים בדרישות הקבלה יידרשו בהשלמת מבואות הבסיס פרוזה ושירה, במהלך השנה הראשונה ללימודי המ"א.

מבנה הלמודים
במהלך שתי שנות הלימוד ילמדו התלמידים בין 3-5 סדנאות יצירה וכן 6-8 קורסים עיוניים לפי בחירתם
סה"כ 11 קורסים X 4 שעות כ"א = 44 שעות לימוד במהלך התואר

חובות התלמידים
1. הגשת שתי עבודות סמינריוניות עיוניות.
2. הגשת עבודת יצירה מורחבת באחת הסדנאות (שווה ערך לעבודה סמינריונית)
3. הגשת פרויקט סיום בתחום יצירה בהתייעצות עם המנחה: מובנה מחלק עיוני ומעשי.

שיקלול הציונים
30% פרויקט סיום
25% שלוש סדנאות
20% שתי עבודות סמינריוניות
25% ציונים בקורסים אחרים