מידע לתלמידי החוג המועידים עצמם להוראה

א. תלמידים המבקשים להורות ספרות בבית-הספר העל-יסודי חייבים בשיעורי השלמה. נא ראו הנחיות מפורטות בתכנית הלימודים של החוג להוראה בפרק השלמות לתלמידים הלומדים לקראת תעודת הוראה בספרות.


ב. תלמידי ספרות מהמגזר הערבי המעונינים ללמוד לקראת תעודת הוראה בעברית כשפה שניה חייבים בהשלמות. פירוט הקורסים בסעיף "השלמות בספרות ולשון לתלמידים מהמגזר הערבי" בדפי המידע של החוג להוראה.

למידע מפורט, יש להכנס ללינק המוביל לאתר החוג ללמידה, הוראה והדרכה,  הפקולטה לחינוך

http://www.edu.haifa.ac.il/index.php/he/studies-at-department-of-learning-teaching-and-teacher-education/teaching-certificate-in-the-department-of-learning-teaching-and-teacher-education