תואר שני בהתמחות בעריכה ספרותית ותרגום

התמחות בעריכה ספרותית ותרגום (מסלול א' עם תזה  ומסלול ב' עם פרויקט גמר)

הלימודים כוללים סדנאות עריכה, תרגום, כתיבה יוצרת ולימודים עיוניים מתחומי ההוראה של החוג לספרות עברית והשוואתית וכן שפה זרה לתלמידי שני המסלולים.
מגמת התוכנית היא להכשיר עורכים ומתרגמים לזירת הספר העברית, כלומר עריכת טקסטים עבריים ותרגום משפות מוצא שונות אל העברית. הנחת היסוד היא כי עריכה ותרגום ספרותי אינם ניתנים ללימוד כתחומי התמחות עצמאיים, אלא כחלק מהכשרה כללית בתחום הספרות והתרבות. הביטוי של הנחות אלה במבנה הלימודים הממשי הוא בכך שהתוכנית חופפת בחלקה הגדול לתוכנית לימודי המוסמך בספרות עברית והשוואתית, כאשר ייחודיותה מוקנית לה באמצעות לימודים ייעודיים בתרגום ועריכה המשולבים בה, והתלמיד יוכל על פי בחירתו להתמחות באחד משני התחומים האלה. 


תנאי קבלה:
1. תואר ראשון בחוג ספרותי או ספרותי-לשוני בציון 80 ומעלה בכל אחד משני חוגי הלימוד.
2. הצגת דוגמאות כתיבה יצירתית או תרגום, דוגמאות עריכה או דוגמאות כתיבה מסאית או מחקרית.
3. ראיון קבלה.

הערה: מועמדים שיגיעו מדיסציפלינות אחרות יחוייבו בלימודי השלמה שיקבעו ע"י ועדת ההוראה החוגית ללימודים מתקדמים.

מבנה הלימודים במסלול א
משך הלימודים שלוש שנים
סמינר מתודולוגיות ותיאורית                     4   שש"ס
6 סמינרים (4 שש"ס כ"א)                         24 שש"ס
3 סדנאות (4 שש"ס כ"א)                          12 שש"ס
שפה זרה ברמת מתקדמים                        4 שש"ס
סה"כ                                                    44 שש"ס

שפה זרה -עד רמת מתקדמים בהיקף 16 שש"ס.  4 שש"ס ברמת מתקדמים בלבד ישוקללו במניין הקורסים בתואר בתכנית זו בלבד.


עבודות סמינריוניות
התלמיד יגיש שתי עבודות סמינריוניות אצל מרצים שונים בהתאם לזמנים הבאים: 
קורס שנלמד בסמסטר א - עבודה תוגש בסוף חופשת הפסח
קורס שנלמד בסמסטר ב או שנתי - עבודה תוגש בסוף אוגוסט 

כתיבת תזה תעשה בהתאם להנחיות החוג לספרות והרשות ללימודים מתקדמים.
יש למצוא מנחה ולהגיש הצעת מחקר עד תום שנה ב'. כתיבת התזה תעשה בשנה ג'.

שקלול הציונים:
40% עבודת גמר מחקרית (תזה)
30% שתי עבודות סמינריוניות
30% ציוני סמינרים


מבנה הלימודים במסלול ב
משך הלימודים שנתיים
סמינר מתודולוגיות ותיאוריות                      4   שש"ס
6 סמינרים (4 שש"ס כ"א)                            24 שש"ס
3 סדנאות (4 שש"ס כ"א)                             12 שש"ס
שפה זרה ברמת מתקדמים                           4 שש"ס
סה"כ                                                        44 שש"ס


שפה זרה -עד רמת מתקדמים בהיקף 16 שש"ס, 4 שש"ס מתקדמים בלבד ישוקללו במניין הקורסים בתואר בתכנית זו בלבד.

עבודות סמינריוניות:
התלמיד יגיש שלוש עבודות סמינריוניות אצל מרצים שונים

זמני הגשת עבודות ופרויקט גמר:
קורס שנלמד בסמסטר א - עבודה תוגש בסוף חופשת הפסח
קורס שנלמד בסמסטר ב או שנתי - עבודה תוגש בסוף אוגוסט 

פרויקט גמר :
תלמידי מסלול ב' יגישו פרוייקט גמר בהנחיית אחד ממורי התוכנית. הפרויקטים בתחום העריכה יתבצעו תוך שיתוף פעולה עם התוכנית לכתיבה יוצרת
ויוכלו להתבסס בין השאר על טקסטים של תלמידי התוכנית. כמו כן הם יוכלו להתבסס על טקסטים מעזבונות ספרותיים או ארכיונים.

שקלול  הציונים:
40% פרוייקט גמר
30% שלוש עבודות סמינריוניות
30% ציוני סמינרים 

 

מבזקים


ברכות לגב' איריס רילוב, עמיתת הוראה בחוג, לצאת ספר שיריה הראשון "על ציר האפשר".


החוג מברך את פרופ' שחר ברם עם צאת הרומן "רקוויאם לציפור".


החוג מברך את ד"ר ורד לב-כנען עם צאתה ספרה בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד: The Ancient Unconscious.

The Ancient Unconscious


ברכות חמות לפרופ' ורד לב כנען לרגל צאת הספר "זיכרון ילדות ושכחה: קריאות חדשות בצלקתו של אודסאוס" בעריכתה ובעריכת נגה וייס.

זיכרון ילדות ושכחה


סמינר מחלקתי לכבוד פרופ' רות לורנד - 2.12.19

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי לכבוד ספרה של פרופ' רות לורנד "תחרה הונגרית".

לפרטים לחצו כאן


ברכות לגב' איריס רילוב, עמיתת הוראה בחוג, לצאת ספר שיריה הראשון "על ציר האפשר".


החוג מברך את פרופ' שחר ברם עם צאת הרומן "רקוויאם לציפור".


החוג מברך את ד"ר ורד לב-כנען עם צאתה ספרה בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד: The Ancient Unconscious.

The Ancient Unconscious


ברכות חמות לפרופ' ורד לב כנען לרגל צאת הספר "זיכרון ילדות ושכחה: קריאות חדשות בצלקתו של אודסאוס" בעריכתה ובעריכת נגה וייס.

זיכרון ילדות ושכחה


סמינר מחלקתי לכבוד פרופ' רות לורנד - 2.12.19

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי לכבוד ספרה של פרופ' רות לורנד "תחרה הונגרית".

לפרטים לחצו כאן


ברכות לגב' איריס רילוב, עמיתת הוראה בחוג, לצאת ספר שיריה הראשון "על ציר האפשר".


החוג מברך את פרופ' שחר ברם עם צאת הרומן "רקוויאם לציפור".


החוג מברך את ד"ר ורד לב-כנען עם צאתה ספרה בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד: The Ancient Unconscious.

The Ancient Unconscious


ברכות חמות לפרופ' ורד לב כנען לרגל צאת הספר "זיכרון ילדות ושכחה: קריאות חדשות בצלקתו של אודסאוס" בעריכתה ובעריכת נגה וייס.

זיכרון ילדות ושכחה


סמינר מחלקתי לכבוד פרופ' רות לורנד - 2.12.19

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי לכבוד ספרה של פרופ' רות לורנד "תחרה הונגרית".

לפרטים לחצו כאן


ברכות לגב' איריס רילוב, עמיתת הוראה בחוג, לצאת ספר שיריה הראשון "על ציר האפשר".


החוג מברך את פרופ' שחר ברם עם צאת הרומן "רקוויאם לציפור".


החוג מברך את ד"ר ורד לב-כנען עם צאתה ספרה בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד: The Ancient Unconscious.

The Ancient Unconscious


ברכות חמות לפרופ' ורד לב כנען לרגל צאת הספר "זיכרון ילדות ושכחה: קריאות חדשות בצלקתו של אודסאוס" בעריכתה ובעריכת נגה וייס.

זיכרון ילדות ושכחה


סמינר מחלקתי לכבוד פרופ' רות לורנד - 2.12.19

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי לכבוד ספרה של פרופ' רות לורנד "תחרה הונגרית".

לפרטים לחצו כאן


ברכות לגב' איריס רילוב, עמיתת הוראה בחוג, לצאת ספר שיריה הראשון "על ציר האפשר".


החוג מברך את פרופ' שחר ברם עם צאת הרומן "רקוויאם לציפור".


החוג מברך את ד"ר ורד לב-כנען עם צאתה ספרה בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד: The Ancient Unconscious.

The Ancient Unconscious


ברכות חמות לפרופ' ורד לב כנען לרגל צאת הספר "זיכרון ילדות ושכחה: קריאות חדשות בצלקתו של אודסאוס" בעריכתה ובעריכת נגה וייס.

זיכרון ילדות ושכחה


סמינר מחלקתי לכבוד פרופ' רות לורנד - 2.12.19

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי לכבוד ספרה של פרופ' רות לורנד "תחרה הונגרית".

לפרטים לחצו כאן


ברכות לגב' איריס רילוב, עמיתת הוראה בחוג, לצאת ספר שיריה הראשון "על ציר האפשר".


החוג מברך את פרופ' שחר ברם עם צאת הרומן "רקוויאם לציפור".


החוג מברך את ד"ר ורד לב-כנען עם צאתה ספרה בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד: The Ancient Unconscious.

The Ancient Unconscious


ברכות חמות לפרופ' ורד לב כנען לרגל צאת הספר "זיכרון ילדות ושכחה: קריאות חדשות בצלקתו של אודסאוס" בעריכתה ובעריכת נגה וייס.

זיכרון ילדות ושכחה


סמינר מחלקתי לכבוד פרופ' רות לורנד - 2.12.19

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי לכבוד ספרה של פרופ' רות לורנד "תחרה הונגרית".

לפרטים לחצו כאן


ברכות לגב' איריס רילוב, עמיתת הוראה בחוג, לצאת ספר שיריה הראשון "על ציר האפשר".


החוג מברך את פרופ' שחר ברם עם צאת הרומן "רקוויאם לציפור".


החוג מברך את ד"ר ורד לב-כנען עם צאתה ספרה בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד: The Ancient Unconscious.

The Ancient Unconscious


ברכות חמות לפרופ' ורד לב כנען לרגל צאת הספר "זיכרון ילדות ושכחה: קריאות חדשות בצלקתו של אודסאוס" בעריכתה ובעריכת נגה וייס.

זיכרון ילדות ושכחה


סמינר מחלקתי לכבוד פרופ' רות לורנד - 2.12.19

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי לכבוד ספרה של פרופ' רות לורנד "תחרה הונגרית".

לפרטים לחצו כאן


ברכות לגב' איריס רילוב, עמיתת הוראה בחוג, לצאת ספר שיריה הראשון "על ציר האפשר".


החוג מברך את פרופ' שחר ברם עם צאת הרומן "רקוויאם לציפור".


החוג מברך את ד"ר ורד לב-כנען עם צאתה ספרה בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד: The Ancient Unconscious.

The Ancient Unconscious


ברכות חמות לפרופ' ורד לב כנען לרגל צאת הספר "זיכרון ילדות ושכחה: קריאות חדשות בצלקתו של אודסאוס" בעריכתה ובעריכת נגה וייס.

זיכרון ילדות ושכחה


סמינר מחלקתי לכבוד פרופ' רות לורנד - 2.12.19

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי לכבוד ספרה של פרופ' רות לורנד "תחרה הונגרית".

לפרטים לחצו כאן