הודעות כלליות

הבהרות לגבי מועד חריג
הגשת בקשה באתר החוג - מידע לסטודנט - בקשה למועד חריג
אישורים מקוריים: חפיפה, מחלה וכדומה יש להעביר למזכירות החוג.  חשוב שתעמדו בזמנים שנקבעים.
למי שלא יודע, המזכירות מעבירה את הפניות לועדת חריגים של הפקולטה למדעי הרוח. מזכירות הפקולטה אחראית על קביעת תאריך התכנסות הועדה.
לא מדובר בועדה פנימית. כדי שהטיפול בכם יעשה על הצד הטוב ביותר, עלי להעביר לועדה בקשות מסודרות הכוללות האישורים המתאימים.
הועדה לא מטפלת בבקשות חסרות.
לאחר תאריך היעד שנקבע, לא נוכל לעזור. אנא, דאגו לאישורים המתאימים, החתימו את החוג השני אם יש חפיפה, אם יש בקשה חריגה רשמו מכתב מסודר
והעבירו אלי למייל. שימו לב שהנמען יהיה הועדה למועדים חריגים בפקולטה למדעי הרוח.

מצ"ב לינק טופס בקשה להגשת מועד חריג
https://huids.haifa.ac.il/nidp/idff/sso?id=4&sid=0&option=credential&sid=0

מצ"ב הפרק הרלוונטי מהתקנון
http://literature.haifa.ac.il/images/pdf/shnaton/nohal_bhinot_ziyunim_2013-14_18.2.14.pdf
 

מייל קמפוס

מתאריך 1.1.14 כל הודעות החוג: אקדמי, מנהלי, הזמנות לאירועים של החוג ואחרים כולל סמינר מחלקתי, מלגות ועוד יועברו בהתאם לנוהל האוניברסיטה לכתובות הקמפוס בלבד!
באחריות התלמידים לבדוק דוא"ל, הודעות באתר החוג או במודל אם מרצה משתמש בו. מזכירה לכם שבאתר החוג מתחת לתפריט הימני קיים מבזק להודעות דחופות
אנו ממליצים לבדוק גם את אירועי החוג בעיקר סמינר מחלקתי שהינו חובה לתלמידי תואר שני ולעקוב אחר שינויים וכן מידע לסטודנט – נוהל הגשת עבודות החדש וטפסים חדשים לשימושכם.
אבקש מכל אחד ואחת מכם לטפל בקישור מכתובת הקמפוס לדוא"ל האישי כפי שכבר כתבתי לכם זה מכבר
טלפון תמיכה טכנית  04-8240856
תזכורת: כל תכתובות האוניברסיטה מכל הגורמים מתנהלות דרך כתובת קמפוס והן הקובעות, אנא דאגו לכך והיו אחראיים
כתובת זו תשרת אתכם למשך כל שנות הלימודים באוניברסיטה, וכן בהמשך, בהיותכם בוגרי אוניברסיטה. הגישה לתיבת הדוא"ל היא באמצעות שם משתמש וסיסמה
 

אישור נבחן
לידיעתכם, החל מבחינות סמסטר א' תשע"ד, נדרש כל תלמיד שאינו חייב שכר-לימוד ו/או ספרייה, להנפיק לעצמו את אישור הבחינות מהפורטל.

הנפקת האישור אינה כרוכה בתשלום. האישור תקף ללא צורך בהטבעת חותמת כלשהי עליו.
בימים הקרובים תישלח הודעה ברוח זו במסרון לכל הטלפונים הניידים של התלמידים שאינם ביתרת חוב.
אין שינוי לגבי תלמידים החייבים שכר-לימוד ומדור שכ"ל שולח להם בדואר את אישור הכניסה לבחינות בצירוף שובר לתשלום וכן מייל לדוא"ל קמפוס של כל אחד מהם.
אנו מחוייבים להעביר מידע לתלמידים אך ורק לדואר קמפוס. זו הנחיית האוניברסיטה וכל עוד לא מתבצעת באופן גורף, מי שניזוק הוא התלמיד שלא מודע לנושא ולא מקבל הודעות חשובות.


 
 

מבזקים


אין הודעות