פורום מחקר רונית מוסקונה (מנחה:ורד לב כנען) 3.1.18

פורום מחקר 3.1.18
רונית מוסקונה בנושא:: שושלת נשים: על הגנאלוגיה של ז'אנר   
מנחה: ד"ר ורד לב כנען
יום ד' 3.1.18 בשעה 16:15 בחדר 629, בניין ראשי