כנס בין אוניברסיטאי של תלמידי מחקר מימוש וממשות 3.4.16

כנס בין אוניברסיטאי של תלמידי מחקר בחוג לספרות עברית והשוואתית
מצפור ע"ש אביבה וסמי עופר, מגדל אשכול קומה 30