חוקרים שפרשו לגמלאות

פרופ' רוברט אלבז אמריטוס - פרופסור מן המניין
פרופ' חיה בר-יצחק אמריטה - פרופסור מן המניין
פרופ' יוסף טובי אמריטוס - פרופסור מן המניין
פרופ' א"ב יהושע אמריטוס - פרופסור מן המניין
פרופ' צפורה כגן אמריטה - פרופסור מן המניין
פרופ' ראובן שוהם אמריטוס - פרופסור מן המניין
פרופ' חיה שחם אמריטה - פרופסור מן המניין
פרופ' לאה הדומי אמריטה - פרופסור חבר
פרופ' ישראל המאירי אמריטוס - פרופסור חבר
פרופ' מאיר ויזלטיר אמריטוס - פרופסור חבר
פרופ' שרלוט ורדי אמריטה - פרופסור חבר
פרופ' נתן זך אמריטוס - פרופסור חבר
פרופ' אברהם עוז אמריטוס - פרופסור חבר
פרופ' בלומה פינקלשטיין אמריטה - פרופסור חבר
פרופ' גבריאל צורן אמריטוס - פרופסור חבר
ד"ר רחל צורן עמיתת הוראה