חוקרים שפרשו לגמלאות

פרופ' רוברט אלבז אמריטוס - פרופסור מן המניין
פרופ' חיה בר-יצחק אמריטה - פרופסור מן המניין
פרופ' יוסף טובי אמריטוס - פרופסור מן המניין
פרופ' א"ב יהושע אמריטוס - פרופסור מן המניין
פרופ' צפורה כגן אמריטה - פרופסור מן המניין
פרופ' ראובן שוהם אמריטוס - פרופסור מן המניין
פרופ' חיה שחם אמריטה - פרופסור מן המניין
פרופ' לאה הדומי אמריטה - פרופסור חבר
פרופ' ישראל המאירי אמריטוס - פרופסור חבר
פרופ' מאיר ויזלטיר אמריטוס - פרופסור חבר
פרופ' שרלוט ורדי אמריטה - פרופסור חבר
פרופ' נתן זך אמריטוס - פרופסור חבר
פרופ' אברהם עוז אמריטוס - פרופסור חבר
פרופ' בלומה פינקלשטיין אמריטה - פרופסור חבר
פרופ' גבריאל צורן אמריטוס - פרופסור חבר
ד"ר רחל צורן עמיתת הוראה

מבזקים


לכל תלמידינו ותלמידותינו,
בהצלחה בבחינות וחופשה נעימה!


ד"ר רוית ראופמן ועלמה כהן ורדי משוחחות על הרומן "לרגל הנסיבות".

לצפייה בתכנית לחצו כאן.


לכל תלמידינו ותלמידותינו,
בהצלחה בבחינות וחופשה נעימה!


ד"ר רוית ראופמן ועלמה כהן ורדי משוחחות על הרומן "לרגל הנסיבות".

לצפייה בתכנית לחצו כאן.


לכל תלמידינו ותלמידותינו,
בהצלחה בבחינות וחופשה נעימה!


ד"ר רוית ראופמן ועלמה כהן ורדי משוחחות על הרומן "לרגל הנסיבות".

לצפייה בתכנית לחצו כאן.


לכל תלמידינו ותלמידותינו,
בהצלחה בבחינות וחופשה נעימה!


ד"ר רוית ראופמן ועלמה כהן ורדי משוחחות על הרומן "לרגל הנסיבות".

לצפייה בתכנית לחצו כאן.


לכל תלמידינו ותלמידותינו,
בהצלחה בבחינות וחופשה נעימה!


ד"ר רוית ראופמן ועלמה כהן ורדי משוחחות על הרומן "לרגל הנסיבות".

לצפייה בתכנית לחצו כאן.


לכל תלמידינו ותלמידותינו,
בהצלחה בבחינות וחופשה נעימה!


ד"ר רוית ראופמן ועלמה כהן ורדי משוחחות על הרומן "לרגל הנסיבות".

לצפייה בתכנית לחצו כאן.


לכל תלמידינו ותלמידותינו,
בהצלחה בבחינות וחופשה נעימה!


ד"ר רוית ראופמן ועלמה כהן ורדי משוחחות על הרומן "לרגל הנסיבות".

לצפייה בתכנית לחצו כאן.


לכל תלמידינו ותלמידותינו,
בהצלחה בבחינות וחופשה נעימה!


ד"ר רוית ראופמן ועלמה כהן ורדי משוחחות על הרומן "לרגל הנסיבות".

לצפייה בתכנית לחצו כאן.