חוקרים שפרשו לגמלאות

פרופ' חיה בר-יצחק פרופסור מן המניין 04-8240184 פנימי:2184
פרופ' לאה הדומי אמריטוס - פרופ' חבר פנימי:0000
פרופ' רוברט אלבז פרופסור מן המניין 04-8249817 פנימי:3817
פרופ' מאיר ויזלטיר אמריטוס - פרופ' חבר
פרופ' ראובן שוהם אמריטוס - פרופ' מן המניין
פרופ' צפורה כגן אמריטוס - פרופ' מן המניין פנימי:0000
פרופ' נתן זך אמריטוס - פרופ' חבר פנימי:0000
ד"ר רחל צורן עמיתי הוראה 04-8370749 פנימי:2496
פרופ' שרלוט ורדי אמריטוס - פרופ' חבר פנימי:0000
פרופ' ישראל המאירי פרופסור חבר 04-8288250 פנימי:8250
פרופ' א"ב יהושע אמריטוס - פרופ' מן המניין
פרופ' יוסף טובי פרופסור מן המניין 04-8249476 פנימי:3476
פרופ' בלומה פינקלשטיין אמריטוס - פרופ' חבר
פרופ' אברהם עוז פרופ' חבר פנימי:2672
פרופ' גבריאל צורן פרופ' חבר 04-8249474 פנימי:3474
פרופ' חיה שחם פרופסור מן המניין 04-8288192 פנימי:8192