פרופ' חיה שחם אמריטה

shacham
פרופ' חיה שחם פרופסור מן המניין (אמריטה) בחוג לספרות עברית והשוואתית.

לימדה ספרות עברית חדשה בחוג משנת תשל"ד עד שנת תשע"ג

לימודים:
ב"א – האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת חיפה
מ"א – אוניברסיטת חיפה
דוקטורט – האוניברסיטה העברית
כיהנה במסגרת תפקידיה באוניברסיטה שתי קדנציות כראש החוג לספרות עברית והשוואתית, כחברת הסנאט ונציגתו בחבר הנאמנים של האוניברסיטה, כחברת המועצה ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה וכחברה בוועדות בפקולטה למדעי הרוח.
מתמקדת במחקריה בהיבטים של השפעה ספרותית ואינטר-טקסטואליות, ספרות העלייה השנייה, יצירת אלתרמן ובני דורו, חקר סיפורת עברית מודרנית, שירה עברית מודרנית וספרות הנשים העברית.
פרסמה עשרות מאמרים בנושאי מחקרה בכתבי-עת ובספרים בארץ ובחו"ל.


ספריהָ:
ספר "גנזים" ו' (ההדרה ועריכה משותפת עם פרופ' חיים שוהם), אגודת הסופרים
העברים, תשנ"ד (331 עמ').
הדים של ניגון - הקיבוץ המאוחד והוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, תשנ"ז (277 עמ').
נשים ומסיכות – מאשת לוט עד סינדרלה: תדמיות שאולות וייצוגי הדמות הנשית בשירי משוררות עבריות, הקיבוץ המאוחד, תשס"א (288 עמ').  
קרובים רחוקים: בין-טקסטואליות, מגעים ומאבקים בספרות העברית החדשה, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשס"ד (272 עמ').
בדק בית: על לבטי זהות, אידיאולוגיה וחשבון-נפש בספרות העברית החדשה, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשע"ג (284 עמ').

הנחיית תלמידים לתארים מתקדמים
לתואר מ"א
טל תמר:  מגמות בתפקודם של מערכים גראפיים מיוחדים ביצירת הרובד הסמאנטי בשירתם של אבות ישורון,  אבא קובנר, ודוד אבידן בין השנים  1970-1990. [1996]
צביאל עירית: "אמת הראי והשָׁרות": ארספואטיקה והקול הנשי בשירי המשוררות: לאה גולדברג, יונה וולך ואגי משעול [2002]
דברן-אפלבוים מורן: יחיד ויַחַד (על רומאנים מחיי פנימיה) (הנחייה משותפת עם פרופ' תמר כתריאל, החוג לתקשורת) [2006]
רודין שי: אימהוּת ושבר: בחינת דמות האֵם בנובלה האפלפלדית [2007]
מוניץ טל: "הלא אתה יצרתני, הלא אני חלומך": הקשר בין האמן ויצירתו – זיקות תמאטיות בין יצירת לאה גולדברג לילדים ויצירתה למבוגרים [2010]
נילי קלינגר:   היבטים קולנועיים בשירת רחל חלפי  [בתהליך]

דוקטורנטים
און ארי: התשוקה להֶעדֵר וגלגוליה בשירת אברהם שלונסקי [2007]
בן-ישראל גוני: הדמות הנשית בסיפורים קצרים של סופרות עבריות: מרחב – גוף – נפש [2009]
שריד-גולדפישר סיון: עיצוב הנוף של שתי המולדות בשירת הנשים של שנות העשרים והשלושים בארץ-ישראל [2011]
צור אינס: נקודות מפנה בעמדה הסובייקטיבית אצל דמויות נשיות בסיפורי חניכה נשית  [בתהליך]                        
 
עוד על חיה שחם באתר לקסיקון הספרות העברית החדשה:
http://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/