Creative writing

מפרי עטם של בוגרי התוכנית
ארוחת בוקר / חן מענית הילדה שבַמַרְאָה/ נרי אלומה
אפרים כותב עצמו לדעת/ אהוד פדרמן מזכירה/סיגל בן יאיר
על הדרך / זהבי סיגל גניבה/סיגל בן יאיר
יצהר/ניסינו שיר למישהו/סיגל בן יאיר
עיגול בתוך עיגול/טלי וייס
יצירות תלמידי התכנית לכתיבה יוצרת, תואר שני יוקראו
במפגש סיום 14 ביוני 2010
אסופה של יצירות תלמידי התכנית לכתיבה יוצרת, תואר שני 2011
אסופה של יצירות תלמידי התכנית לכתיבה יוצרת, תואר שני 2012
רציתם ללמוד לכתוב פרוזה שירה או דרמה?
חיפשתם מקום שבו אפשר לכתוב, לחשוב ולדבר על כתיבה ברצינות?
יש מקום בדיוק כזה,גבוה אבל לא בשמיים:
התוכנית לכתיבה יוצרת בחוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה

מיטב סדנאות הפרוזה, השירה, הדרמה, התרגום והביקורת אצל מיטב המורים והיוצרים.
גבוה מאד, אבל לא בשמיים.
בואו ללמוד תואר שני בכתיבה יוצרת באוניברסיטת חיפה עם היוצרים:


רונית מטלון
רפי וייכרט
ישראל המאירי
גבריאל צורן
רחל צורן

ועם בכירי המרצים לתואר שני בחוג לספרות עברית והשוואתית

מטרת התוכנית
 להקנות מיומנויות כתיבה ולשפרן, לפתח חשיבה יצירתית וקריאה ביקורתית ולעורר רגישות כלפי המדיום הלשוני. להעמיק את ההתנסות האישית בכתיבה יצירתית ואת התובנות הנוגעות בה. המסלול מציע התנסות בסדנאות יצירה בז'אנרים שונים: שירה, פרוזה, מחזאות, תרגום וביקורת.

מבנה הלימודים
הלימודים מתקיימים במסלול ללא תיזה (מסלול ב'). הם מתפרשים על-פני שנתיים וכוללים 44 שעות לימוד לתואר.

תנאי קבלה:
1. יתקבלו תלמידים העומדים בקריטריון הקבלה לתואר שני בחוג לספרות עברית והשוואתית
2. הגשת כתב-יד באחד התחומים שבהם נערכות סדנאות היצירה (שירה, פרוזה, מחזאות , תרגום), בהיקף של 3-4 עמ', שייבחן על-ידי וועדת קבלה.
3. ראיון קבלה.
4. תלמידים שהתואר הראשון שלהם אינו בספרות יחוייבו בהשלמות כנדרש בחוג. תלמידים אלה יוכלו להתחיל לימודיהם
בתוכנית, וללמוד בקורסי ההשלמה במהלך השנה הראשונה ללימודים.
יום פתוח של התוכנית לכתיבה יוצרת יתקיים ביום ד' 18.5.11 באולם הסנאט, קומה 29, אוניברסיטת חיפה:
בשעה 11:00 סדנת פרוזה עם הסופרת רונית מטלון
בשעה 12:00 הכרות, הסברים על התוכנית עם ראש החוג, פרופ' חיה בר-יצחק, ראש התכנית, פרופ' רונית מטלון וצוות המרצים:
פרופ' גבי צורן, רפי וייכרט, ד"ר ישראל המאירי, ד"ר רחל צורן
מפגש סיום של התוכנית לכתיבה יוצרת יתקיים ביום ב' 13.6.11 בשעה 16:00ב מצפור ע"ש אביבה וסמי עופר, קומה 30, אוניברסיטת חיפה