הזמנה לסמינר מחלקתי- משוררי האינסוף. בורחס וספרות הקבלה

poster